Clinica Juridică din Bălţi a fost creată la 19 iulie 2002, în forma organizatorico-juridică Instituție Obştească (la momentul creării, acum Asociație Obștească).

„Clinica Juridică Bălţi” (CJ Bălţi) vine să răspundă la necesităţile categoriilor defavorizate prin facilitarea accesului la justiţie şi promovarea metodelor moderne de instruire juridică universitară. Avem multe succese, însă vom continua să ne dezvoltăm pentru atingerea scopurilor şi obiectivelor statutare.

Beneficiarii CJ Bălţi sunt categoriile sociale dezavantajate din regiunea de nord a Republicii Moldova care beneficiază de asistenţă juridică gratuită. Următoarele categorii sociale vor beneficia de asistenţa clinicii juridice:

 • şomeri,
 • familii monoparentale,
 • familii cu mulţi copii,
 • studenţi cu excepţia celor de la facultatea de drept,
 • minori, persoane cu dezabilităţi,
 • veterani de război.

CJ Bălţi organizează sistematic vizite în teritoriu pentru beneficiarii ce nu-şi pot permite să achite cheltuielile de transport.

Domeniile de activitate:
– Promovarea și apărarea Drepturilor Omului;
– Prevenirea și combaterea traficului de ființe umane;
– Prevenirea și combaterea violenței în familie
– Prevenirea și combaterea corupției
– Promovarea și apărarea Drepturilor Femeilor
– Promovarea și apărarea egalității de șanse

De asemenea, CJ Bălţi oferă instruire avansată studenţilor de la Universitatea de Stat „A. Russo” din Bălţi prin metode de instruire moderne şi interactive.

Implicarea studenţilor în clinica juridică permite aplicarea cunoştinţelor teoretice în practică. Pe lângă faptul că studenţii învaţă să aplice legile, aceştia mai învaţă să:

 • Intervieveze şi consulte în materie de drept beneficiarii ce aparţin diferitor categorii sociale;
 • Dezvolte şi consolideze abilităţile de comunicare, inclusive abilităţile de ascultare activă, comunicare verbală şi scrisă precum şi comunicare multiculturală;
 • Interpreteze sisteme nescrise de reguli ce influenţează sistemele dreptului;
 • Investigheze fapte şi să formuleze teorii persuazive de fapt;
 • Înţeleagă reguli etice şi să le aplice în situaţii concrete;
 • Analizeze modurile de funcţionare mai bună a justiţiei;
 • Intuiască impactul acţiunilor juridice asupra vieţilor clienţilor, alţi actori şi asupra societăţii;
 • Exploreze şi să testeze o varietate de roluri pe care avocaţii/juriştii şi-o pot asuma, inclusiv avocatul ca negociator, mediator, facilitator, persoană ce soluţionează conflicte, formator de opinie, avocat al poporului, etc.

Proiecte implementate:

 1. Noiembrie 2002 – decembrie 2003, „Program de asistenţă juridică gratuită pentru păturile social-defavorizate din regiunea de nord a ţării”, cu susţinere financiară a USAID, prin intermediul Asociaţiei Avocaţilor Americani din Moldova (ABA/CEELI);
 2. Ianuarie – decembrie 2004, „Program de asistenţă juridică gratuită pentru păturile social-defavorizate din regiunea de nord a ţării”, cu susţinere financiară a USAID, prin intermediul Asociaţiei Avocaţilor Americani din Moldova (ABA/CEELI);
 3. Ianuarie – decembrie 2005, „Program de asistenţă juridică, advocacy şi educaţie juridică publică pentru păturile defavorizate din or. Bălţi şi din regiunile de nord ale ţării. Instruire Clinică juridică pentru studenţii Facultăţii de Drept”, implementat în parteneriat cu Liga pentru Apărarea Drepturilor Omului din Moldova (LADOM), susţinut financiar de USAID, prin intermediul ABA/CEELI;
 4. Ianuarie – iulie 2006, „Program de asistenţă juridică, advocacy şi educaţie juridică publică pentru păturile defavorizate din or. Bălţi şi din regiunile de nord ale ţării. Instruire Clinică juridică pentru studenţii Facultăţii de Drept”, implementat în parteneriat cu Liga pentru Apărarea Drepturilor Omului din Moldova (LADOM), susţinut financiar de USAID, prin intermediul ABA/CEELI;
 5. Septembrie – decembrie 2006, „Program de asistenţă juridică, advocacy şi educaţie juridică publică pentru păturile defavorizate din or. Bălţi şi din regiunile de nord ale ţării. Instruire Clinică juridică pentru studenţii Facultăţii de Drept”, susţinut financiar de Misiunea OSCE în Moldova;
 6. Ianuarie 2007 – iunie 2009, „Program de asistenţă juridică gratuită, advocacy şi educaţie juridică publică pentru păturile defavorizate din or. Bălţi şi din regiunile de nord ale ţării. Instruire Clinică juridică pentru studenţii Facultăţii de Drept”, susţinut financiar de USAID, prin intermediul Asociaţiei Avocaţilor Americani/ Iniţiativa pentru Supremaţia Legii (ABA/ROLI);
 7. Mai – iunie 2007, Proiect de Educaţie Electorală „Ieşi la Vot”, implementat în colaborare cu Asociaţia pentru Promovarea Clinicilor Juridice din Moldova (APCJM) şi Centrul Naţional de Tineret din Moldova (CNTM), cu implicarea studenților de la Facultatea de Drept a USARB;
 8. Octombrie 2007 – ianuarie 2009, Proiect de asistenţă juridică gratuită victimelor corupţiei, implementat în colaborare cu Asociaţia pentru Promovarea Clinicilor Juridice din Moldova (APCJM) şi Centrul Naţional de Tineret din Moldova (CNTM), cu suportul financiar al Academiei pentru Dezvoltare Educaţională (AED), Millennium Challenge Corporation şi USAID. Program de practică juridică profesională pentru studenții de la Facultatea de Drept a USARB;
 9. Decembrie 2008, Proiect finanţat de Misiunea OSCE în Moldova, în vederea organizării Conferinţei dedicate aniversării a 60 ani Declaraţiei Universale a Drepturile Omului în colaborare cu Universitatea de Stat „A. Russo” din Bălți, prin Facultatea de Drept a USARB;
 10. Ianuarie – martie 2009, Proiect de Educaţie Electorală în cadrul Coaliţiei 2009 pentru alegeri libere şi democrate, implementat de Centrul Naţional de Tineret şi Asociaţia pentru promovarea Clinicilor Juridice din Moldova. Clinica Juridică a fost partener în realizarea unor activităţi ale proiectului, pe partea de voluntariat și implicare a studenților de la Facultatea de Drept a USARB;
 11. Aprilie – iulie 2009, „Curriculum Anti-corupţia – mijloc eficient în prevenirea corupţiei în instituţiile de învățământ superior”, finanţat de Fundaţia Eurasia, Reprezentanţa în Moldova. Scopul major al proiectului a fost prevenirea fenomenului corupţiei în Universitatea de Stat „A. Russo” din Bălţi. Ca obiectiv principal a fost elaborarea şi instituţionalizarea Curriculei Anti Corupţia la Facultatea de Drept, de către Decanul Facultății de Drept a Universității de Stat „A. Russo” din Bălți – Neagu Gheorghe;
 12. Mai – septembrie 2009, Proiect Școala de Vara pentru tinerii din Nordul Moldovei „Eu sânt împotriva Corupției”, susținut financiar de către Fundația Eurasia. Proiect dedicat în exclusivitate studenților de la Facultatea de Drept a USARB;
 13. Septembrie 2009 – septembrie 2010, „Protecția victimelor violenței în familie și traficului de ființe umane în raioanele Șoldănești și Rezina”, finanțat de UNDP Moldova, Misiunea OSCE în Moldova și Organizația Internațională pentru Migrație (OIM). Program de inițiere în noua lege cu privire la protecția victimelor violenței în familie și stagiu practic în domeniu pentru studenții de la Facultatea de Drept a USARB;
 14. 1 – 16 decembrie 2009, “Conferința dedicată Declarației Universale a Drepturilor Omului”, susţinut financiar de Misiunea OSCE în Moldova în colaborare cu Universitatea de Stat „A. Russo” din Bălți, prin Facultatea de Drept a USARB;
 15. Martie – iunie 2011, „Proiect de educație electorală a tinerilor din nordul Moldovei finanțat de Academia de Dezvoltare Educațională”. Scopul proiectului: mobilizarea tinerilor și ridicarea nivelului de participare la alegerile locale din 5 iunie 2011. Proiect dedicat în exclusivitate studenților de la Facultatea de Drept a USARB;
 16. Aprilie – decembrie 2012, „Suport informațional și de dezvoltare a abilităților femeilor din regiunea de nord”, cu susţinere financiară a Fondului Global pentru Femei. Proiect de susținere a programului de practică pentru studenții de la Facultatea de Drept în domeniul protecției femeilor și nondiscriminării;
 17. Ianuarie – iunie 2012, „Program regional de asistență juridică și informare în domeniul drepturilor pacientului”, finanțat de către Ambasada Regatului Norvegiei în cadrul Programului de Granturi Mici, 2011. Program de practică pentru studenții de la Facultatea de Drept a USARB;
 18. 20 decembrie 2012 – septembrie 2013, „Abilitarea tinerilor vulnerabili din nordul Moldovei prin informare şi asistenţă juridică gratuită”, susținut financiar de către Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (UNDP) din Moldova;
 19. 17 decembrie 2012 – 31 decembrie 2015, proiectul „Dreptul în acțiune pentru locuitorii regiunilor rurale din nordul Moldovei” finanţat de către Rule of Law Institutional Strengthening Program (ROLISP), din fondurile USAID. Proiect de asistență juridică și instruire juridică non formală cu implicarea directă a studenților voluntari de la Facultatea de Drept a USARB;
 20. 15 noiembrie 2013 – 14 iunie 2014, „Procesul de achiziții publice în 5 raioane de nord ale Moldovei – transparent sau formal?”, susţinut financiar de Fundaţia Est-Europeană. Proiect dedicat studenților de la Specialitatea Administrație Publică din cadrul Facultății de Drept și Științe Sociale a USARB, prin implicarea în monitorizarea procesului de achiziții publice în cadrul APL Bălți și încă 3 raioane din nordul țării. Coordonator al echipei de studenți – lector Vladimir Rusu;
 21. 1 martie – 31 august 2015, proiect de susținere a Oficiului Avocaților Publici în Republica Moldova, prin organizarea unei mese rotunde pe subiectul colaborării dintre Avocații Publici și OSC-urile prestatoare de servicii juridice gratuite, întru ridicarea calității și uniformizarea acestui tip de servicii. Proiect susținut de către Ambasada SUA din Moldova.
 22. 1 august 2014 – 30 martie 2018, proiect „Consolidarea OSC – urilor prestatoare de servicii juridice și promovarea procesului integrării Europene”, finanțat de către FHI360 Moldova în cadrul Programului de Consolidare și Fortificare a OSC-urilor. Proiect complex, de durată, care a implicat un număr record de tineri de la Universitatea de Stat „A. Russo” în diverse acțiuni de voluntariat și activism civic timp de 5 ani.
 23. 1 martie 2015 – 31 august 2015, proiect „Centrele de Asistenţă a Consumatorului – posibilitatea TA de a revendica drepturile de consumator încălcate!”, susținuta financiar de către Fundația Est Europeana. Proiect dedicat drepturilor consumatorilor, care a implicat studenții de la Facultatea de Drept a USARB în activitatea practică la cursul universitar „Protecția drepturilor consumatorilor”.
 24. 1 iulie 2015 – 30 martie 2016, proiect „Monitorizarea respectării drepturilor persoanelor reținute în Inspectoratul de Poliție Bălți”, susținut financiar de către Fundația Soros-Moldova în cadrul Programului de Drept. Proiect de cercetare științifică privind respectarea drepturilor persoanelor reținute în custodia poliției, realizat de un grup de studenți de la Facultatea de Drept și Științe Sociale a USAR, sub coordonarea lectorului universitar Buzinschi Ion;
 25. 1 februarie 2016– 31 decembrie 2016, proiect „Centrul pentru Asistența Consumatorului (CAS) Nord”, susținut financiar de către Fundația Est – Europeană. Proiect dedicat drepturilor consumatorilor, care a implicat studenții de la Facultatea de Drept a USARB în activitatea practică la cursul universitar „Protecția drepturilor consumatorilor”.;
 26. 1 aprilie 2016 – 30 noiembrie 2016, proiect ”Tinerii pentru Drepturile Omului” finanțat de la bugetul Ministerului Tineretului și Sportului. Proiect pentru studenți și realizat doar în mare parte de grupul de studenți implicat;
 27. 1 mai 2016 – 30 noiembrie 2016, proiect „Respectarea drepturilor femeilor cu dizabilități, un prim pas spre preîntâmpinarea discriminării”, susținut financiar de către Fundația Soros – Moldova;
 28. 1 septembrie 2016 – 1 octombrie 2017, proiect „Monitorizarea respectării drepturilor omului în procesul de reținere în cadrul a trei inspectorate de poliţie din nordul Republicii Moldova”, susținut financiar de către Fundația Soros – Moldova. Proiect de continuare a cercetării științifică privind respectarea drepturilor persoanelor reținute în custodia poliției în mai multe inspectorate de poliție din nordul țării, realizat de un grup de studenți de la Facultatea de Drept și Științe Sociale a USAR, cu realizarea raportului final de monitorizare de către dl. Rusu Vitalie, conf. univ., dr.;
 29. 1 februarie 2017– 31 decembrie 2018, proiect „Centrul pentru Asistența Consumatorilor (CAS Nord)”, susținut financiar de către Fundația Est – Europeană din Moldova.
 30. 14 aprilie – 30 octombrie 2018, proiectul „Democrația Contează”, proiect de educație electorală în nordul țării, susținut financiar de către UNDP Moldova în cadrul Programului de Granturi Mici PGM 2018. Proiect de consolidare a capacităților și sporirea cunoștințelor în domeniul electoral ale diferitor grupuri țintă de cetățeni ai RM, inclusiv din diasporă, prin organizarea activităților de educație civică și informare a alegătorilor din nordul țării, realizat de către studenții de la Facultatea de Drept și Științe Sociale a USARB, sub coordonarea lectorului Grigoraș Ruslan;
 31. 1 mai 2018 – 31 decembrie 2018, proiect „Dezvoltarea serviciilor comunitare juridice pe ambele maluri ale Nistrului”, prin organizarea școlii de vară pentru studenții de la Facultățile de Drept a Universităților de Stat din Bălți și din or. Tiraspol , finanțat de către Ambasada SUA în Moldova. În cadrul proiectului a fost susținută crearea și lansarea Clinicii Juridice la Facultatea de Drept a Universității de Stat „Taras Șevcenco” din orașul Tiraspol. Lectori din cadrul Facultății de Drept implicați în coordonarea studenților: Rusu Vladimir și Grigoraș Ruslan.
 32. 1 februarie 2019 – 30 aprilie 2019, proiect „Alegeri Incluzive 2019”, susţinut financiar de Fundaţia Est-Europeană în cadrul proiectului “Pledoaria societăţii civile pentru alegeri inclusive și corecte în Republica Moldova, conform recomandărilor UE și OSCE/ODIHR și angajamentelor internaționale în domeniul drepturilor omului”, finanţat de Uniunea Europeană şi co-finanţat de Suedia;
 33. 1 februarie 2019 – 30 noiembrie 2020, „Locuință protejată – un vis împlinit pentru persoanele cu dizabilități psiho-sociale și intelectuale din mun. Bălți”, din resursele acordate de Uniunea Europeană în cadrul Proiectului „Servicii sociale mai bune printr-un parteneriat durabil dintre societatea civilă și guvern” co-finanțat și implementat de Fundația Soros-Moldova în parteneriat cu Asociația Keystone Moldova și Alianța ONG-urilor active în domeniul Protecției Sociale a Copilului și Familiei și Alianța Organizațiilor pentru Persoane cu Dizabilități. Proiect destinat promovării dreptului persoanelor cu dizabilități intelectuale la trai independent în comunitate (Program Național de Dezinstituționalizare 2017-2022), cu implicarea studenților de la Specialitatea Asistență Socială, Catedra Socioumane și Asistență Socială din cadrul Facultății de Drept și Științe Sociale a USARB.
 34. 1 iulie 2019 – 30 noiembrie 2020, proiect „La casa mea”, în cadrul proiectului „Suport și asistență pentru sectorul social din Republica Moldova 2017-2019”, finanțat de Agenția Cehă pentru Dezvoltare, implementat de Caritas Republica Cehă în cooperare cu People in Need Moldova. Proiect destinat promovării dreptului persoanelor cu dizabilități intelectuale la trai independent în comunitate (Program Național de Dezinstituționalizare 2017-2022), cu implicarea studenților de la Specialitatea Asistență Socială, Catedra Socioumane și Asistență Socială din cadrul Facultății de Drept și Științe Sociale a USARB. Coordonatori al studenților de la Facultatea de Drept și Științe Sociale implicați în proiect au fost: studenții Latco Alexandr și Lupașco Catalin. Acest proiect a fost unul dintre principalele activități și reușite în baza căruia Clinica Juridică Universitară a fost premiată cu Premiul Organizației Națiunilor Unite, pentru realizări remarcabile în domeniul drepturilor omului la nivel local în anul 2019 la data de 6 decembrie 2019 de către Coordonator Rezident ONU Moldova E.S. Simon Springett.
 35. 1 august 2019 – 1 februarie 2020, proiect „Raport alternativ de monitorizare a planurilor locale de acțiuni anticorupție la nivel local de raion Fălești și Dondușeni”, susținut financiar de către Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare în Moldova (PNUD). Proiect destinat studenților de la Facultatea de Drept și Științe Sociale cu orientare în drept penal.
 36. 1 aprilie 2019 – 1 februarie 2021, proiect „AGREED – Activarea Reformei Guvernării pentru Îmbunătățirea Dezvoltării, partener de organizare în partea de Nord, finanțat de către ALDA. Proiect destinat studenților de la Specialitatea Administrație Publică, Facultatea de Drept și Științe Sociale a USARB
 37. 1 martie 2020 – 31 mai 2021, proiect „Campania Națională pentru o Justiție Sănătoasă”, susținut financiar de către Millennium DPI Partners. Program de „clinică juridică„ – asistență juridică și implicare a studenților de la Facultatea de Drept și Științe Sociale în informarea și educarea juridică a locuitorilor rurali din nordul țării. Program de dezvoltare a abilităților juridice practice pentru studenții implicați.
 38. 1 martie 2020 – 31 august 2020, proiect „Raport Alternativ de monitorizare a planurilor locale de acțiuni anticorupție la nivelul raionului Rîșcani”, susținut financiar de către Transparency International Moldova.
 39. 15 iulie 2020 – 28 februarie 2021, proiect „Raport alternativ de monitorizare a planurilor locale de acțiuni anticorupție la nivel local de raion Edineț și Soroca”, susținut financiar de către Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare în Moldova (PNUD). Proiect destinat studenților de la Facultatea de Drept și Științe Sociale cu orientare în drept penal și administrativ. Implicarea studenților în realizarea unei cercetări sociologice cu privire la modul de realizare a strategiilor locale anticorupție la nivel de Consilii Raionale.

Lăsaţi un mesaj

  Contactaţi-ne

  mun. Bălţi, str. Mircea cel Bătrîn 81, of. 53