Focus-grup cu reprezentanții Consiliului raional Soroca pentru determinarea gradului de implementare a Planului raional anticorupție și identificarea vulnerabilităților

La data de 8 octombrie 2020, în incinta Consiliului Raional Soroca a avut loc focus-grupul destinat determinării gradului de implementare a Planului raional anticorupție pentru anii 2018 – 2020 , inițiat de către I.P.„Clinica Juridică Universitară” din mun. Bălți în cadrul proiectului „Monitorizarea implementării planurilor locale (raionale) anticorupție la nivelul raioanelor Soroca și Edineț”.

RAPORT DE MONITORIZARE A PLANURILOR LOCALE ANTICORUPȚIE LA NIVELUL RAIOANELOR DONDUȘENI ȘI FĂLEȘTI

În perioada ianuarie 2020 – februarie 2020, de către Clinica Juridică Universitară (CJU) a fost elaborat Raportul de monitorizare a Planurilor locale anticorupție la nivelul raioanelor Dondușeni și Fălești, în cadrul Programului de granturi mici pentru monitorizarea alternativă a planurilor anticorupție sectoriale și locale al proiectului „Lupta cu corupția prin consolidarea integrității în Republica Moldova”, implementat de PNUD Moldova cu suportul financiar al Ministerului Afacerilor Externe al Norvegiei.

ZIUA MONDIALĂ A PROTECȚIEI DREPTURILOR CONSUMATORULUI – SĂRBĂTORITĂ ȘI LA BĂLȚI

Zua de 15 martie a fiecărui an este dedicată Zilei Mondiale a Protecției Drepturilor Consumatorului. Al doilea an consecutiv Clinica Juridică Universitară (mun. Bălți) în calitatea sa de Centru de Asistență a Consumatorilor (CAS Nord) în parteneriat cu Facultatea de Drept și Științe Sociale a Universității de Stat ”A. Russo” din mun. Bălți a organizat o masă rotundă dedicată protecției drepturilor consumatorului, cu specific în siguranță și securitate alimentară.

CENTRUL DE ASISTENȚĂ A CONSUMATORILOR ACUM LA CLINICA JURIDICĂ UNIVERSITARĂ

I.P. “Clinica Juridică Universitară” (CJU), organizaţie nonprofit cu sediul în mun. Bălţi, anunţă lansarea proiectului “Centrul de Asistenţă a Consumatorului (CAS Nord)” realizarea căruia se datorează suportului Fundației Est – Europene în cadrul proiectului”Armonizarea politicilor în domeniul sanitar ale Republicii Moldova și Georgiei cu cele din Uniunea Europeană”finanțat de Uniunea Europeană, şi cofinanţat de către Guvernul Suediei prin intermediul Agenției Suedeze pentru Dezvoltare și Cooperare Internațională (SIDA) și de către Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei.

LANSAREA GHIDULUI METODOLOGIC DE ORGANIZARE A CAMPANIILOR JURIDICE INFORMATIVE

În rezultatul implementării proiectului „Legea în acţiune pentru locuitorii regiunilor rurale din nordul Moldovei”, susţinut financiar de către Programul USAID de Consolidare a Instituţiilor Statului de Drept/USAID Rule of Law Institutional Strengthening Program (USAID ROLISP) de către I.P. ”Clinica Juridică Universitară” (CJU) din mun. Bălţi a fost elaborat Ghidul Metodologic de Organizare a Campaniilor Juridice Informative.

GHICI CE FEL DE PRODUS E!

În mun. Bălți consumatorii sunt puși în situația în care trebuie să ghicească ce produse cumpără. În unele supermarketuri din mun. Bălți sunt comercializate produse alimentare, importate din alte țări, fără descrierea acestora în limba de stat a Republicii Moldova,

SECURITATEA ALIMENTARĂ PROMOVATĂ ÎN ȘCOLI

În luna septembrie al anului curent, Clinica Juridică Universitară a continuat campaniile de informare a elevilor din regiunile de nord ale Moldovei privind securitatea alimentară și protecția drepturilor consumatorului. Astfel, în cadrul campaniilor de informare au fost vizitate 22 de școli din 20 de localități din nordul Moldovei.