Noutăți

RAPORT DE MONITORIZARE A PLANURILOR LOCALE ANTICORUPȚIE LA NIVELUL RAIOANELOR DONDUȘENI ȘI FĂLEȘTI

Clinica Juridică Universitară a fost una din cele 9 organizații care au fost selectate pentru a monitoriza cum autoritățile locale implementează planurile de acțiuni prevăzute de Strategia Națională de Integritate și Anticorupție.

Așadar, în perioada ianuarie 2020 – februarie 2020, de către Clinica Juridică Universitară (CJU) a fost elaborat Raportul de monitorizare a Planurilor locale anticorupție la nivelul raioanelor Dondușeni și Fălești, în cadrul Programului de granturi mici pentru monitorizarea alternativă a planurilor anticorupție sectoriale și locale al proiectului „Lupta cu corupția prin consolidarea integrității în Republica Moldova”, implementat de PNUD Moldova cu suportul financiar al Ministerului  Afacerilor  Externe  al  Norvegiei.

Obiectivul general al procesului alternativ de monitorizare l-a constituit urmărirea progresului privind implementarea Planurilor locale anticorupție la nivelul raioanelor Dondușeni și Fălești pentru perioada 1.01.2019 – 31.12.2019, la capitolul atingerii indicatorilor, respectării termenilor stabiliți, prin angajamentele asumate în documentele strategice:

 • Planul local anticorupție la nivelul raionului Dondușeni pentru anii 2018-2020, aprobat prin Decizia nr.1/1 din 18 ianuarie 2018 (care se regăsește pe pagina web a Consiliului raional, cu 35 de acțiuni incluse;
 • Planul raional anticorupție pentru anii 2018-2020, aprobat prin Decizia consiliului raional nr. 08/2 din 26.12.2017 (care se regăsește public pe pagina web a Consiliului raional, cu 31 de acțiuni incluse.

Totodată, printre obiectivele de bază ale proiectului se regăsea și dezvoltarea capacităților societății civile și, în special, a tinerilor femei și bărbați, de a se implica în mod eficient în prevenirea corupției și promovarea ,,toleranței zero” față de corupție, precum și fortificarea sistemului național de integritate prin elaborarea unor rapoarte alternative de monitorizare și evaluare a SNIA.

Pentru a colecta informația necesară în realizarea raportului alternativ de monitorizare și pentru a obține rezultate în procesul de monitorizare, a fost utilizată metodologia care corespunde recomandărilor internaționale de monitorizare și evaluare a strategiilor naționale anticorupție, precum Studiul „Metodologia Monitorizării și Evaluării Implementării Strategiilor Naționale Anti-corupție și a Planurilor de Acțiuni” realizat de Inițiativa Regională Anticorupție. Astfel, metodologia aplicată conține următoarele metode și instrumente de monitorizare:

 • analiza cadrului legislativ național specific domeniului integrității și anticorupție;
 • analiza cadrului legislativ național specific domeniului integrității și anticorupție;
 • analiza documentelor strategice ale entităților implementatoare: planurilor locale/raionale anticorupție  și rapoartele publice de progres pentru anul 2019;
 • analiza rapoartelor anuale, semestriale și tematice ale entităților anticorupție;
 • analiza paginilor oficiale ale entităților publice locale și celor de specialitate;
 • analiza mass-media națională și locală/informațiile publice relevante, inclusiv și analiza paginilor web ale instanțelor de judecată naționale (comunicate de presă, note informative, informații privind hotărârile instanțelor de judecată pe cauze de integritate relevante raioanelor țintă);
 • utilizarea metodei „cetățeanului activ” în testarea liniilor fierbinți anticorupție și solicitarea de informații cu caracter public privind indicatorii din planurile anticorupție;
 • chestionarea selectivă a angajaților consiliilor raionale și a primăriilor din toate localitățile din raion;
 • chestionarea selectivă a cetățenilor care au interacționat cu administrația publică locală;
 • contrapunerea datelor din diverse surse publice cu cele solicitate de la entități

Prin urmare, Raportul de monitorizare prezintă progresul de implementare a planurilor locale anticorupție pe bază unui format unic pentru ambele raioane, cu evidențierea situațiilor specifice de progres/regres, deficiențelor și dificultăților dar și a realizărilor atinse pe toate acțiunile incluse.

Raportul de monitorizare a Planurilor locale anticorupție la nivelul raioanelor Dondușeni și Fălești poate fi descărcat aici.

* Elaborat de către Instituția Privată „Clinica Juridică Universitară” în cadrul Programului de granturi mici pentru monitorizarea alternativă a planurilor anticorupție sectoriale și locale al proiectului „Lupta cu corupția prin consolidarea integrității în Republica Moldova”, implementat de PNUD Moldova cu suportul financiar al Ministerului Afacerilor Externe al Norvegiei.

Toate opiniile aparțin autorilor și nu reprezintă neapărat poziția oficială a PNUD-Moldova sau a instituțiilor finanțatoare.